Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illiberal /i'libərəl/  

 • Tính từ
  không phóng khoáng, hẹp hòi
  illiberal attitudes
  thái độ hẹp hòi
  thiếu văn hóa
  bần tiện, bủn xỉn, không hào phóng
  illiberal helpings of food
  những suất lương thực cứu trợ bủn xỉn

  * Các từ tương tự:
  illiberalise, illiberalism, illiberality, illiberalize, illiberally, illiberalness