Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt)
    hệ thống gọi điện thoại đường dài quốc tế trực tiếp (international direct distance dialling)