Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ice-cold /'ais'kould/  

  • Tính từ
    băng giá, giá lạnh
    an ice-cold drink
    thức uống ướp lạnh