Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt)
    Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (International Civil Aviation Organization)