Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hypercriticism /'haipə:'kritisizm/  

  • Danh từ
    tính quá khe khắt trong cách phê bình, tính hay bắt bẻ cả những chuyện nhỏ nhặt