Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hushaby /'hʌʃəbai/  

  • thán từ
    ơi ơi ru hợi ru hời! (ru trẻ em)