Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hunger-marcher /'hʌɳgəmɑ:tʃə/  

  • Danh từ
    người biểu tình chống đối