Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humoursomeness /'hju:məsəmnis/  

  • Danh từ
    tính hay thay đổi, tính khó chiều
    tính hay giận dỗi, tính hay gắt gỏng