Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-mm-)
  kêu o o, kêu o ve (sâu bọ…)
  ấm ứ, nói lúng búng
  ngậm miệng ngân nga (đoạn nhạc)
  I don't know the words of the songbut I can hum it to you
  tôi không biết lời của bài hát đó, nhưng có thể ngân nga cho anh nghe
  (khẩu ngữ) hoạt động
  toàn bộ nơi đó hoạt động nhộn nhịp khi chúng tôi đến
  (lóng) có mùi khó ngửi, hôi thối
  hum and ha; hum and haw
  (khẩu ngữ)
  do dự, lưỡng lự, chần chừ
  Danh từ
  (thường số ít) tiếng o o, tiếng vo ve
  the hum of the bees
  tiếng ong vong ve
  tiếng nói chuyện rì rầm ở phòng bên
  (lóng) mùi hôi
  Phó từ
  hừ (tỏ vẻ do dự)

  * Các từ tương tự:
  human, human being, Human capital, human interest, human nature, human race, human rights, Human wealth, humane