Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

huffiness /'hʌfinis/  

  • Danh từ
    (như) huffishness
    tính kiêu kỳ, tính kiêu căng, tính ngạo mạn