Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hotfoot /hɒt'fʊt/  

 • Phó từ
  mau lẹ, hăm hở
  tụi trẻ hăm hở chạy vào nhà khi nghe là buổi tiệc trà đã chuẩn bị xong
  Động từ
  hotfoot it
  nhanh chân, vội vã
  we hotfoot it down to the beach
  chúng tôi vội vã chạy ra bãi biển