Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ, (từ lóng)) chuyện vớ vẫn, nhảm nhí