Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horn-mad /'hɔ:n'mæd/  

  • Tính từ
    cuống lên, điên lên
    (từ cổ,nghĩa cổ) ghen cuồng lên vì bị cắm sừng