Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hope-pole /'hɔppoul/  

  • Danh từ
    cọc leo cho hublông