Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

homeland /'həʊmlænd/  

  • Danh từ
    quê hương, đất nước
    khu da đen (ở Nam Phi)