Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hole-gauge /'houlgeidʤ/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) đồng hồ đo lỗ