Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (cũ)
  ở đây, đến đây
  hither and thither
  khắp nơi, khắp mọi hướng
  blown hither and thither by the wind
  bị gió thổi bay khắp mọi hướng

  * Các từ tương tự:
  hitherto