Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hireable /'haiərəbl/  

  • Tính từ
    có thể thuê; có thể cho thuê