Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều heroes
    người anh hùng
    nhân vật nam chính (trong một tác phẩm văn học)