Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  lực lưỡng, vạm vỡ (người)
  to và nặng (đồ vật)
  a hefty suitcase
  chiếc vali to và nặng
  mạnh, như trời giáng
  deal somebody a hefty blow
  nện cho ai một cú như trời giáng
  lớn, nhiều
  she earns a hefty salary
  cô ta có mức lương cao