Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    người ngây dại, làm u mê, làm đần độn
    Nội động từ
    ngây dại, u mê, hoá đần