Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    giận dữ, nóng nảy
    sôi nổi