Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heartily /'hɑ:tili/  

 • Phó từ
  [một cách] nồng nhiệt, [một cách] sảng khoái
  laugh heartily
  cười sảng khoái
  rất; thực sự
  be heartily glad
  thực sự vui mừng