Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heart-burning /'hɑ:tbəniɳ/  

  • Danh từ
    sự ghen tuông, sự ghen tức
    sự hằn học, sự hiềm oán; sự thù oán