Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier;-iest)
  nặng, dễ làm say (rượu)
  kích thích mạnh
  a heady perfume
  hương thơm kích thích mạnh
  the heady days of one's youth
  những ngày sôi nổi của tuổi trẻ
  ngây ngất, say sưa
  be heady with success
  ngây ngất với thành công
  bốc đồng (hành động…)