Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hay-drier /'hei draiə/  

  • Danh từ
    (nông nghiệp) máy sấy cỏ khô