Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

have to /'hævtə/ /'hæftə/  

 • phải (chỉ sự bắt buộc)
  anh ta phải thi đậu rồi mới có thể bắt đầu làm việc
  anh không cần gõ cửa, cứ vào đi
  Anh có phải nộp phạt không thế?
  nên
  anh nên tìm một công việc mới mà làm
  chắc hẳn là, phải là
  đây chắc hẳn là một phần của bản thảo gốc
  have (has) got to
  (Anh, khẩu ngữ)
  phải
  Tại sao anh phải uống mấy viên thuốc này?
  nên
  anh nên thử món chế biến này, thật là ngon lắm