Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • cho phép vợ (chồng) đã chia tay quay về
  tôi sẽ không bao giờ cho phép cô ta quay về nữa
  have something back
  nhận lại cái đã cho ai mượn (cái đã mất cắp)
  mau trả lại cái đó cho tôi nhé
  have somebody in
  có [mướn] ai làm trong nhà
  nhà chúng tôi có thợ xây làm trong suốt tuần qua
  have somebody on
  (khẩu ngữ)
  thuyết phục ai tin (thường là để đùa vui)
  anh thực đã toàn bộ số tiền ấy bằng cách cá một con ngựa ư? anh không định đùa với tôi đấy chứ?
  have something out
  cắt bỏ, nhổ bỏ
  cắt bỏ ruột thừa
  nhổ một chiếc răng
  have something out [with somebody]
  cãi nhau thẳng thừng, nói cho ra lẽ
  sau nhiều tuần lễ ngấm ngầm thù địch nhau, cuối cùng họ đã cãi nhau thẳng thừng
  have somebody up [for something]
  (khẩu ngữ) (thường dùng ở dạng bị động)
  đưa ra xử tội tại tòa