Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô hại
  harmless snakes
  những con rắn vô hại (không độc)
  harmless fun
  trò đùa vô hại
  vô tội
  vụ nổ bom đã giết hại nhiều người qua đường vô tội

  * Các từ tương tự:
  harmlessly, harmlessness