Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

halve /hɑ:v/  /hæv/

 • Động từ
  chia đôi
  halve an apple
  chia đôi quả táo
  giảm một nửa
  những máy bay kiểu mới nhất giảm một nửa thời gian bay qua Đại Tây Dương

  * Các từ tương tự:
  halves