Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ, số nhiều halos, haloes
  quầng (mặt trăng, mặt trời...)
  vầng hào quang (quanh đầu các vị thánh)
  vòng sáng
  (nghĩa bóng) quang vinh ngời sáng; tiếng thơm (của những người được tôn kính, quý trọng)
  Ngoại động từ
  bao quanh bằng vầng hào quang, vẽ vầng hào quang xung quanh