Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • thán từ
  chào anh, chào chị
  này, này
  ô này! (tỏ ý ngạc nhiên)
  Danh từ
  tiếng chào
  tiếng gọi "này, này"
  tiếng kêu ô này "! (tỏ ý ngạc nhiên)
  Nội động từ
  chào
  gọi "này, này"
  kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên)