Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều hair-dos)
    kiểu tóc (nữ)