Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    thành âm gốc lưỡi
    Ngoại động từ
    phát âm kiểu gốc lưỡi