Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tràn trề, dồn dập
  gushing compliments
  những lời khen dồn dập

  * Các từ tương tự:
  gushingly