Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grubbiness /'grʌbinis/  

  • Danh từ
    sự bẩn thỉu, sự dơ dáy