Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ cũ, tiếng lóng) hấp dẫn do cách ăn mặc hợp thời trang