Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thuốc trị chứng đau bụng quặn