Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grimacer /gri'meisə/  

  • Danh từ
    người hay nhăn nhó
    người hay làm bộ điệu, người màu mè ỏng ẹo