Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lưới sắt
  a grid over a frain
  lưới sắt trên rãnh thoát nước
  mạng lưới điện
  the national grid
  mạng lưới điện quốc gia
  hệ thống đường kẻ ô vuông (trên bản đồ, cho phép định vị chính xác một địa điểm)
  vạch xuất phát (trên đường đua ôtô)

  * Các từ tương tự:
  grid bias detector, grid bias voltage, grid blocking, grid capacitance, grid capacitor, grid circuit, grid conductance, grid current, grid excitation