Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grey matter /'grei mætə[r]/  

  • chất xám (của não); trí tuệ, trí thông minh
    một cậu bé kém thông minh