Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grey eminence /'grei'eminəns/  

  • Danh từ
    kẻ tâm phúc; mưu sĩ