Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    màu xanh lá cây, màu lục
    màu xanh tươi (của cây cỏ)
    trạng thái còn xanh
    sự non nớt thiếu kinh nghiệm; sự khờ dại