Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

greengrocery /'gri:ngrousəri/  

  • Danh từ
    nghề buôn bán rau quả
    rau quả