Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  + in, on
  (nghĩa cổ) được khắc, được tạc
  graven on my memory
  (nghĩa bóng) được khắc sâu trong ký ức tôi

  * Các từ tương tự:
  graven image, graveness