Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grand master /'grændmɑ:stə[r]/  

  • Danh từ
    vô địch cờ vua
    Grand Master
    đại hiệp sĩ