Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grab-all /'græbɔ:l/  

  • Danh từ
    (thông tục) túi đựng các thứ linh tinh
    (từ lóng) kẻ keo kiệt; kẻ tham lợi, kẻ vơ vét