Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  áo dài (của nữ mặc trong những dịp đặc biệt)
  áo dài mặc dự vũ hội
  áo choàng [chỉ] nghề nghiệp (của luật sư, giáo sư, sinh viên đại học…)
  the gown of a surgeon
  áo choàng của bác sĩ phẫu thuật

  * Các từ tương tự:
  gowned, gownsman