Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gormlessness /'gɔ:mlisnis/  

  • Danh từ
    sự ngu ngốc, sự khờ dại