Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái cồng, cái chiêng, cái kẻng
  beat a gong
  đánh kẻng
  do I hear the dinner gong?
  Có phải tiếng kẻng cơm trưa không nhỉ?
  (Anh, khẩu ngữ) huy chương, mề đay (quân sự)

  * Các từ tương tự:
  gongorism, gongoristic